Dla relaksu

Oferta naszego gabinetu w zakresie relaksacji                 

     W najstarszym chińskim dziele medycznym pt. Huang Di Nej Jing, napisanym około dwa tysiące lat przed Chrystusem, Żółty Cesarz pyta swojego osobistego lekarza: dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach tak łatwo chorują? W odpowiedzi lekarz wymienia różne przyczyny, ale jedną podkreśla jako najważniejszą: ludzie tak bardzo teraz chorują, gdyż mają bardzo niespokojny umysł, nie żyją zgodnie z prawami nieba. Doświadczają dużej ilości negatywnych emocji, ich Serca nie są spokojne. Dodatkowo osobisty lekarz Żółtego Cesarza wspomina, że w czasach antycznych mistrzowie prowadzili spokojne    i harmonijne życie zgodne z naturą, dlatego mogli żyć 120 lat.

Poniżej przedstawiam masaże dla relaksu, które pomogą Tobie zachować równowagę umysłu i ciała oraz wpłyną na odnowę sił życiowych.